За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

Тендер за набавка на три (3) нови електрични локомотиви (ELOCOs)

Назив на проект: Проект за обнова на возен парк на Македонски железници

Број на оглас:                            8247-IFT-43997

Држава:                                       Република Македонија

Сектор:                                        Транспорт

Бр. на Проект:                            43997

Средства на финансирање:  ЕБОР

Вид на договор:                         Стоки, работи и услуги за Проект

Вид на известување:               Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање:                18.04.2016

Краен рок:                                  02.06.2016, 12:00 часот локално време

 

Оваа Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено на интернет страната од ЕБОР, Известување за набавки (www.ebrd.com) на 1-ви Јуни 2012 г. и ажурирано на 8-ми Март 2016 г.

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖТ“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (Банка) за трошоци за набавка на нови електрични локомотиви, резервни делови, специјална опрема и поврзани услуги.

Клиентот ги поканува понудувачите да ги достават своите затворени понуди за договорот, кој ќе биде финансиран со дел од средствата на заемот:

Дизајн, производство, тестирање во фабрика и испорака на три (3) нови електрични локомотиви (ELOCOs), вклучително и резервни делови и специјална опрема;

Обезбедување на поврзани услуги, вклучително превоз, тестирање, прелиминарно пуштање во употреба и пуштање во употреба на три (3) нови ELOCOs;

Обезбедување на резервни делови и специјална опрема за три (3) нови ELOCOs за време на гарантниот период од 18 месеци;

Обезбедување на упатства за управување и одржување, цртежи и обука за персонал за три (3) нови ELOCOs;

За повеќе информации посетете го следниот линк: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-160418a.html

 

Повеќе...

Procurement of three (3) new electric locomotives (ELOCOs)

Procurement ref:

8247-IFT-43997

Country:

FYR Macedonia

Business sector:

Transport

Project number:

43997

Funding source:

EBRD

Contract type:

Project goods, works and services

Notice type:

Invitation for tenders

Issue date:

18 Apr 2016

Closing date:

02 Jun 2016   at  12:00   (local time)

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 1st of June 2012 and updated on 8th March 2016.

Macedonian Railways Transport JSC (‘MRT’)hereinafter referred asThe Purchaser”, intends to use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the procurementof new electric locomotives, spare parts, special tools and related services.

The Purchaser now invites sealed tenders from Suppliers for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

  • The design, manufacture, factory acceptance and delivery of three (3) new electric locomotives (ELOCOs), including spare parts and special tools;
  • The provision of related services including transportation, testing, pre-commissioning and commissioning for three (3) new ELOCOs;
  • The provision of spare parts and special tools for three (3) new ELOCOs during the 18 month warranty period.
  • The provision of operating and maintenance manuals, drawings and staff training for three (3) new ELOCOs;

For more information click on the following link http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-160418a.html

Повеќе...

Во Скопје и четвртиот Кинески воз

30.03.2016 година

Вчера попладне во Скопје пристигна третата кинеска современа дизел-моторна гарнитура. Со тоа возниот парк на МЖ Транспорт АД - Скопје се зголеми за четири современи кинески гарнитури - три дизел-моторни и една електромоторна.

До крајот на реализацијата на овој договор во Скопје треба да пристигнат уште две гарнитури и тоа по една електромоторна и последната дизел-моторна.

Тргнаа двата нови воза кон Битола

14.03.2016 година

Од денес, Понеделник 14 март, пуштени се во комерцијална работа современите кинески дизел-моторни гарнитури на релацијата Скопје-Битола-Скопје. Имено, во 1.40 часот по полноќ од Скопје кон Битола тргна новововедениот патнички воз 941. Истовремено во сообраќај повторно е пуштен и популарниот деловен воз „Пелагонија“.

Пелагонија, како што информиравме, ќе вози по важечкиот возен ред - што ќе рече дека од Битола ќе тргнува во 5.18 часот, а во Скопје ќе пристигнува во 8.02. Од Скопје за Битола ќе тргнува во 17.10, а во Битола ќе пристигне во 19.51 часот. Новововедениот воз 941 од Скопје ќе тргнува во 1.40 по полноќ, а во Битола ќе пристигнува во 4.30 часот. Од Битола за Скопје возот 940 ќе тргнува во 20.50, а во Скопје ќе пристигне во 23.39 часот.

Двата воза ќе возат под задолжителна резервација на место за седење.

Бесплатно превезени 40 илјади пензионери

12.03.2016 година

Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери Драги Аргировски и директорот на МЖ Транспорт Никола Костов денес со новиот воз патуваа од Скопје кон Велес афирмирајќи ја мерката за бесплатен железнички превоз за пензионери.

Спасов истакна дека проектот за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај за еден викенд се реализира од јули 2014 година и е барање на Сојузот, при што даденото ветување на пензионерите е остварено.

До сега овој проект го искористија над 40.000 пензионери и самата искористеност на оваа мерка ја покажува важноста на проектот за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. Истиот го олеснува движењето на пензионерите, создава можност за нивна социјализација и го подобрува нивниот стандард бидејќи заштедуваат и средства за превоз. Денес се возиме во новиот воз на македонските пруги и ми претставува задоволство што голем број на пензионери го користат овој проект за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. Да потенцираме дека сите мажи над 64 години и сите жени над 62 години имаат можност еден викенд, секој втор викенд во месецот да искористат бесплатен превоз во железничкиот сообраќај  и само со покажување на својата лична карта да добијат бесплатен билет, посочи Спасов.

Претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери ја поздрави оваа мерка истакнувајќи дека во сите досега спроведени мерки е подобрен стандардот на пензионерите, кои пак се многу задоволни.

Се враќа во сообраќај деловниот воз Битола-Скопје-Битола кон Битола и уште еден нов пар на возови

10.03.2016 година

Од понеделник, 14 март 2016 година, МЖ Транспорт АД - Скопје, во редовен сообраќај го враќа деловниот воз 540/541 на релацијата Битола-Скопје-Битола. МЖ Транспорт, истовремено, на релацијата Скопје-Битола-Скопје воведуваат уште еден пар возови 940/941. Сообраќајот на возовите 540/541 и 940/941 ќе се реализираат со новите современи кинески дизел моторни гарнитури. Па така сега од Скопје кон Битола и од Битола кон Скопје, наместо постоечките три, ќе сообраќаат пет пара на возови.

Популарниот деловен воз (Пелагонија) ќе вози по важечкиот возен ред - што ќе рече дека од Битола ќе тргнува во 5.18 часот, а во Скопје ќе пристигнува во 8.02 часот. Од Скопје за Битола ќе тргнува во 17.10, а во Битола ќе пристигне во 19.51 часот. Новововедениот воз 941 од Скопје ќе тргнува во 1.40 (по полноќ), а во Битола ќе пристигнува во 4.30 часот. Од Битола за Скопје возот 940 ќе тргнува во 20.50, а во Скопје ќе пристигне во 23.39 часот.

Двата воза ќе возат под задолжителна резервација на место за седење.

Страница 1 од 2