Превозни и влечни капацитети

 

 

 

Дизел моторен воз

712-106

 

Дизел локомотива

dizellokomotiva

 

Дизел маневарска локомотива

dizel006

 

Електрични локомотиви

442-002

442-002


461-121

461-121


462-002

462-002