Издавање на омекната вода

 

Системи за омекнување на вода има во: депо Лисиче, Трубарево и во испостава Гевгелија.