EAS-z (595)(596)(597)(598)

Вагон серија Eas-z е четириосовински отворен вагон за превоз на разни товари за кои не е потребна заштита од атмосверски влијанија. Доколку е потребно да се изврши заштита на товарот од атмосверски влијанија, може да се употребат вагонски прекривачи. Дрвениот под погоден е за во него да може да се заковуваат различни средства кои служат за спречување или ограничување на поместувањето на товарот Алките кои се наоѓаат на челните и страничните страници служат за обезбедување на товарот со врзување, или пак за врзување на прекривачите. со дрвен патос, додека вагоните од серија 597 и 598 се вагони со метален патос.

Постојат 4 различни обележувања на вагоните од серија Eas-z. Вагоните од серија 595 и 596 се вагони