Тендери

 

Резервни делови за дизел мотор Сummins NTA 855 R1, сер 712 и сервисирање на
пумпи,инјектори и дизел мотори објавени 17-11-2011, краен рок 13-12-2011

 

Избор на ревизорска куќа објавени 01-12-2011, краен рок 15-12-2011

 

Систематски и вонредни здравствени прегледи на вработените објавени 22-11-2011, краен рок 19-12-2011

 

Папучи за сопирање на влечни и влечени железнички возила 1.Гусани папучи:за
лок.сер.661и 441/461 и за-вагони L=250mm и L=320mm и 2.Композитни
папучи:диск200cm2/35mm,за сер.712(леви-десни),за сер.412 и сер.734 и L=250mm Cosid објавени 08-11-2011, краен рок 29-12-2011

 

Повторена јавна лицитација

 

Прилог слики од локомотиви за лицитацијa