Ценовник за меѓународен сообраќај

Скопје - Ниш

еден правец                                    706,00

повратен билет                            1115,00

Скопје - Белград

еден правец                                 1424,00

повратен билет                            2018,00

Скопје - Солун

еден правец                                   756,00

повратен билет                           1214,00

Скопје - Загреб

еден правец                                 2761,00

повратен билет                           5528,00

Скопје - Љубљана

еден правец                                 3795,00

повратен билет                           7583,00

Скопје - Софија

еден правец                                 1177,00

повратен билет                           2353,00

Скопје - Будимпешта

еден правец                                 3467,00

повратен билет                          6005,00

Скопје - Виена

еден правец                                5138,00

повратен билет                        10276,00