Млади под 26 години

 

  • Млади лица до 26 годишна возраст имаат 50% повластено патување,врз основ на легитимацијата К-13б која се издава на патничките благајни на територијата на МЖ Транспорт АД – Скопје, легитимацијата ИСАЦ, легитимацијата ЕУРО 26;