Вести

Набавени нови вагони 2010

На 6 Мај 2011 година во Македонски Железници ТРАНСПОРТ А.Д. – Скопје се случи еден многу свечен момент. Имено, после цели 25 години, поточно  за прв пат  после 1986 година, Македонски железници извршија набавка на нови 36 товарни вагони.

Набавени се:

•    25 вагони Серија Rgns-z, произведени согласно TSI стандардите во фирмата ТЖВ ГРЕДЕЉ ДОО – Загреб, Република Хрватска,
•    11 вагони Серија Regnss-z, произведени во фирмата ГОША ДОО -Смедеревска Паланка, Република Србија.


Исто така извршени се темелни реконструктивни зафати на 6 локомотиви од кои:

Повеќе...

Систем за сигурносно управување во железничкиот сообраќај

 

Согласно Европските директиви кои се одесуваат на сигурноста во железничкиот сообраќај, како и законските прописи на Република Македонија, Македонски Железници Транспорт АД Скопје изработи и започна со имплементација на Системот за сигурносно управување во железничкиот сообраќај. Со тоа се направи уште еден чекор напред кон европски, модерен, сигурен и безбеден железнички превоз.

Декларацијата за сигурносно политика е еден мал сегмент од системот за сигурносно управување но е еден од значајните докумнети кои се во прилог на овој систем

[Превземи]